Παρασκευή, 7 Μαΐου 2010

ΜΑΖΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010
Ο Θεόδωρος Πάγκαλος προανήγγειλε και επίσημα πλέον μέσα από τη ΝΕΤ και την εκπομπή "Προσκήνιο" πως τους επόμενους μήνες θα έχουμε μαζικές απολύσεις και στο δημόσιο τομέα. Πιο συγκεκριμένα ανέφερε πως εξαιτίας των περικοπών στους δήμους αλλά και της κατάργησης Δημοσίων οργανισμών και υπηρεσιών ,αυτόματα κάποιες χιλιάδες θέσεις εργασίας παύουν να υπάρχουν και βάση του Ελληνικού Συντάγματος δεν μπορούν να υπάρχουν δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι να πληρώνονται για τις υπηρεσίες τους...στις ανύπαρκτες πλέον υπηρεσίες ή οργανισμούς. Όπως είπε ο Θεόδωρος Πάγκαλος, αυτός ο νόμος του Συντάγματος δεν είναι καινούργιος αλλά παμπάλαιος και βασίζεται στην απλή λογική.

ΚΑΙ ΝΑ Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΨΗΦΙΣΕ ΧΘΕΣ ΤΟ ΠΑΣΟΚ

"Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη - μέλη
της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο"

Άρθρο έκτο

Οργανωτικά μέτρα στις Υπηρεσίες

του Υπουργείου Οικονομικών

1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από

πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών μπορεί

να συστήνονται, αναδιοργανώνονται, αναδιαρθρώνονται

και να καταργούνται υπηρεσίες οποιουδήποτε επιπέδου

του Υπουργείου Οικονομικών σε κεντρικό ή περιφερεια-

κό επίπεδο.

2. Για την εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 66

του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), στους υπαλλή-

λους του Υπουργείου Οικονομικών, οι κεντρικές, περιφε-

ρειακές και αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες εντός

του ίδιου νομού ή εντός του ίδιου νησιού, θεωρούνται

οργανικές μονάδες της ίδιας αρχής και η μετακίνηση ε-

ντός αυτών διενεργείται με μόνη απόφαση του Υπουρ-

γού Οικονομικών, με βάση τις υπηρεσιακές ανάγκες.


ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΜΕ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ!!!!!!

ΜΠΡΑΒΟ  ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΕΣ!!!!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου