Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2009

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ STAGE
"Τα προγράμματα stage είναι ένας θεσμός που εφαρμόζεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και στην Ελλάδα από το 1998. Πρόκειται για συμβάσεις μαθητείας (για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα) με αποζημίωση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη & ασφάλιση επαγγελματικού κινδύνου, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή στο δημόσιο τομέα, προκειμένου οι άνεργοι νέοι να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία. Σε τέτοια προγράμματα stage στο δημόσιο... τομέα έχουν τοποθετηθεί συνολικά περίπου 20.000 άνεργοι νέοι. Τα προγράμματα stage προσφέρουν εργασιακή εμπειρία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, μοριοδότηση για προσλήψεις στο Δημόσιο μέσω των διαγωνισμών του ΑΣΕΠ, αλλά, κυρίως, κοινωνική ένταξη των νέων και είναι μια «έντιμη σχέση» εφόσον οι άνεργοι νέοι ξέρουν το χρόνο και την εργασιακή σχέση (μαθητεία). Συνεπώς δεν πρόκειται για μια νέα γενιά συμβασιούχων. Τα προγράμματα stage χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμη και αυτά που για λόγους ταχύτητας εφαρμογής και για να μην καθυστερεί η πληρωμή των συμμετεχόντων, εγκρίνονται και χρηματοδοτούνται αρχικά από εθνικούς πόρους, στη συνέχεια έρχονται τα χρήματα από την Ε.Ε. Ο καθένας μπορεί να ανατρέξει στα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομίας και του ΟΑΕΔ για να το πιστοποιήσει. Με την προκήρυξη των εκλογών την 4η Σεπτεμβρίου, η ηγεσία του ΟΑΕΔ έδωσε εντολή, ως όφειλε, να διεκπεραιωθούν από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ όλα τα αιτήματα φορέων για τοποθετήσεις stage που εκκρεμούσαν έως την προκήρυξη των εκλογών, και μόνο αυτά. Τόσο στις εκλογές του 2000, όσο και του 2004 αλλά και του 2007 γινόταν κανονικά η διεκπεραίωση των αιτημάτων μέχρι και την ημέρα των εκλογών, εφόσον πρόκειται για μαθητεία και όχι για προσλήψεις. Επειδή η υποκρισία περισσεύει ας μας απαντήσει το ΠΑΣΟΚ και η ΓΣΕΕ για τους 60 τοποθετημένους με συμβάσεις stage στη διοίκηση της ΓΣΕΕ από το 2005 έως σήμερα, εάν βιώνουν εργασιακό μεσαίωνα και εάν ναι πως συμπράττει σε αυτήν την αναλγησία η ΓΣΕΕ, δηλαδή ο εργοδότης τους. Τα stage και το ΠΑΣΟΚ Το έτος 1998, 2.500 συμμετέχοντες σε stage σε φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μονιμοποιήθηκαν με το νόμο 2738/99. Από εκεί και πέρα, κατά τη διάρκεια του 2000 (λίγους μήνες πριν τις εκλογές, αλλά και μετά από αυτές) περίπου 100.000 νέοι τοποθετούνται σε φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα στα λεγόμενα «δεκάμηνα διοικητικής υποστήριξης». Στην πλειονότητά τους πρόκειται για νέους που παρέμειναν στα προγράμματα αυτά για περισσότερα από δύο ή τρία χρόνια με 280 ευρώ αποζημίωση. Επειδή το ΠΑΣΟΚ μιλά για εφαρμογή των stage μόνο στον ιδιωτικό τομέα, να τους θυμίσουμε την καταγεγραμμένη «επιτυχία» τους, όταν στο μοναδικό s tage ιδιωτικού τομέα που επιχείρησε το ΠΑΣΟΚ για πτυχιούχους πανεπιστημίου, τους τοποθέτησε για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας κυρίως σε «σουβλατζίδικα» και «ψιλικατζίδικα». "

ΚΑΙ Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ
\
ΝΟΜΟΣ 2738/99
ΦΕΚ ΑΡ. Φ. 180/ΤΕΥΧΟΣ Α’/9-9-99
Άρθρο 30
1. Όσοι ολοκλήρωσαν το "Πρόγραμμα κατάρτισης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας ανέργων επιστημόνων αποφοίτων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Τοπικής Ανάπτυξης", που υλοποιήθηκε από τα Υπουργεία Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, την Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.), τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) και την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.), σε εκτέλεση της από 27.4.1998, μεταξύ τους προγραμματικής σύμβασης, καταλαμβάνουν με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και χωρίς ουδεμία επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού, κενές θέσεις μόνιμου προσωπικού του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του δήμου στον οποίο πραγματοποίησαν την κατάρτιση, του κλάδου ή της ειδικότητας στην οποία καταρτίστηκαν, εφόσον :
α) κατέχουν τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία γενικά προσόντα διορισμού,
β) υποβάλλουν αίτηση στον οικείο δήμο μέχρι 30.11.1999.
2. Αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις του κλάδου ή της ειδικότητας στην οποία καταρτίστηκαν, καταλαμβάνουν προσωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχες με τα τυπικά τους προσόντα, που συνιστώνται με την πράξη διορισμού τους.


Δηλωση Αντώνη Σαμαρά για την κατάργηση των stage»

«Συνθλίβοντας τα όνειρα χιλιάδων νέων ανθρώπων δεν μειώνονται τα δημόσια ελλείμματα, φωτίζεται απλώς το έλλειμμα κοινωνικής ευαισθησίας που χαρακτηρίζει τη νέα κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ.».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου